Xin chào, đây là blog của Liêm,

Trên này không có gì quý giá cả, chỉ là nơi ghi lại những sự kiện trong đời, hoặc những cảm xúc vui buồn của tác giả.
Các bạn có thể đọc được do vô tình lướt qua, mà cũng có thể vì tìm kiếm thông tin gì đó từ Google hay các trang mạng liên quan khác.

Mọi người đến đều là bạn bè, và Liêm trân trọng điều đó.

Quý vị và bạn bè cần liên hệ xin gửi mail về địa chỉ: rhino at liemmp.com

Xin cảm ơn.

✕ Đóng