Không có gì khác biệt

Coi phim Soul đã lâu, vẫn nhớ hoài câu nói trong phim, tự nhiên cảm thấy đồng cảm quá.

Nói thật với mấy anh chị là tui chưa mần được cái gì cả nhưng mà thấy khỏi làm cái gì cho nó phẻ trớt.

Viết hôm 30/04/2022
Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Đau dạ dày xuyên lưng

Hành trình đi chơi Los Angeles – California

Ra phà Bến Cát, bắt xe đi Lát Vê Gát

Test Covid-19 PCR ở bệnh viện Tâm Anh

Order Starbucks nhận thưởng

Chuẩn bị du lịch Mỹ từ Việt Nam

Japan Airlines là hãng hàng không đáng để mua vé

Từ New York, đi thăm thủ đô Washington DC

Những ngày du lịch bụi ở Mỹ


Liên hệ Liêm............

✕ Đóng