Những ngày du lịch bụi ở Mỹ

Bài này mình sẽ viết hành trình du lịch bụi ở Mỹ. Có thể bài viết sẽ rất là dài do mình đi khá lâu và cái tánh mình hay viết lê thê. Vì vậy mình sẽ phân ra làm nhiều phần, các bạn muốn đọc phần nào thì đọc nhé.
00. Sự chuẩn bị ở Việt Nam
01. Florida
02. New York
03. Washington DC
04. Texas
05. Nevada
06. Oklahoma
07. California

Washington DC

Nevada

Du lịch Las Vegas

Oklahoma

Viết hôm 24/12/2021
Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Uber, bus, xe lửa, máy bay ở Mỹ

Tranh cãi với phụ nữ thật khó

Thật bất ngờ nhưng biết sao giờ

Đăng ký bảo hiểm bắt buộc trong 2 phút

Test Covid-19 PCR ở bệnh viện Tâm Anh

Chuyến xe bão táp đi từ Victoria về Houston

Đi taxi dù ở Mỹ

Chúc mừng năm mới con Cọp

Website mình làm còn chạy


Liên hệ Liêm


Từ khóa: , , , , , , , , , , , , ,
............