Những ngày du lịch bụi ở Mỹ

Bài này mình sẽ viết hành trình du lịch bụi ở Mỹ. Có thể bài viết sẽ rất là dài do mình du lịch khá lâu và cái tánh mình hay viết lê thê. Vì vậy mình sẽ phân ra làm nhiều phần, các bạn muốn đọc phần nào thì đọc nhé.
00. Sự chuẩn bị ở Việt Nam
01. Florida
02. New York
03. Washington DC
04. Dallas
05. Houston
06. Oklahoma
07. Du lịch Las Vegas
08. Los Angeles

Viết hôm 24/12/2021
Từ khóa: , , , , , , , , , ,
............

Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Test Covid-19 PCR ở bệnh viện Tâm Anh

Đăng ký bảo hiểm bắt buộc trong 2 phút

Ra phà Bến Cát, bắt xe đi Lát Vê Gát

Chuẩn bị du lịch Mỹ từ Việt Nam

Đau dạ dày xuyên lưng

Tamarind – trái me chua ở Florida

New Blog cho Keequotes

Đi thăm New York và bạn già Tony

Lập trình thiết kế online


Liên hệ Liêm

✕ Đóng