Từ New York, đi thăm thủ đô Washington DC

Có lẽ những ai đi chơi ở Mỹ, chắc chắn trong đầu đều nghĩ đến những nơi như: khu người Việt ở California, Thành phố New York, Thủ Đô Washington. Mình may mắn được đi cả 3 điểm này. Bài này mình viết về hành trình đi Washington DC từ thành phố New York.

Viết hôm 12/11/2021
Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Đăng ký bảo hiểm bắt buộc trong 2 phút

Tranh cãi với phụ nữ thật khó

Đôi lúc tin nhắn ở Messenger là tội phạm phá bĩnh

Uber, bus, xe lửa, máy bay ở Mỹ

Ngày đặc biệt

Thuật phi ngôn

Thử nghiệm plugin mới

Đi Test Covid PCR ở Mỹ

Những ngày du lịch bụi ở Mỹ


Liên hệ Liêm


Từ khóa: , , ,
............

✕ Đóng