Trang chủ

Thuật phi ngôn

Đến bây giờ mình mới ngộ ra rằng mọi thứ trong vũ trụ này đều bắt nguồn từ một cái gốc mà vốn dĩ nơi đó đấng tạo hoá ngài đã ban cho phép màu để con nguời một khi đã đuợc khai hoá, chỉ thông qua những dấu hiệu tuởng chừng như xa lạ vĩnh hằng mà lại có thể nhận ra nhau và tự hiểu nhau có khi chẳng cần phải kinh qua bất kỳ truờng lớp ngôn ngữ nào cả.

Như video này:

Viết hôm 18/09/2021

............

Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Thử nghiệm plugin mới

New Blog cho Keequotes

Cold brew coffee cho những ngày buồn

Đau dạ dày xuyên lưng

Tiêm vaccine covid-19

Đi thăm New York và bạn già Tony

Test Covid PCR ở bệnh viện Tâm Anh

Tranh cãi với phụ nữ thật khó

Đôi lúc tin nhắn ở Messenger là tội phạm phá bĩnh


Liên hệ Liêm