Thuật phi ngôn

Đến bây giờ mình mới ngộ ra rằng mọi thứ trong vũ trụ này đều bắt nguồn từ một cái gốc mà vốn dĩ nơi đó đấng tạo hoá ngài đã ban cho phép màu để con nguời một khi đã đuợc khai hoá, chỉ thông qua những dấu hiệu tuởng chừng như xa lạ vĩnh hằng mà lại có thể nhận ra nhau và tự hiểu nhau có khi chẳng cần phải kinh qua bất kỳ truờng lớp ngôn ngữ nào cả.

Như video này:

Viết hôm 18/09/2021
Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Test Covid-19 PCR ở bệnh viện Tâm Anh

Ngày đặc biệt

Thuật phi ngôn

Trễ chuyến bay hãng hàng không American Airlines

Tiêm vaccine covid-19 ở Mỹ

Website mình làm còn chạy

Làm blog thiết kế

Từ New York, đi thăm thủ đô Washington DC

Đôi lúc tin nhắn ở Messenger là tội phạm phá bĩnh


Liên hệ Liêm............

✕ Đóng