Thuật phi ngôn

Đến bây giờ mình mới ngộ ra rằng mọi thứ trong vũ trụ này đều bắt nguồn từ một cái gốc mà vốn dĩ nơi đó đấng tạo hoá ngài đã ban cho phép màu để con nguời một khi đã đuợc khai hoá, chỉ thông qua những dấu hiệu tuởng chừng như xa lạ vĩnh hằng mà lại có thể nhận ra nhau và tự hiểu nhau có khi chẳng cần phải kinh qua bất kỳ truờng lớp ngôn ngữ nào cả.

Như video này:

Viết hôm 18/09/2021
Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Thử nghiệm plugin mới

Trễ chuyến bay hãng hàng không American Airlines

Đau dạ dày xuyên lưng

Đi thăm New York và bạn già Tony

Tamarind – trái me chua ở Florida

Đi tắm biển Florida

Đôi lúc tin nhắn ở Messenger là tội phạm phá bĩnh

Cold brew coffee cho những ngày buồn

Japan Airlines là hãng hàng không đáng để mua vé


Liên hệ Liêm............

✕ Đóng