Trang chủ

Thật bất ngờ nhưng biết sao giờ

Vừa nghe một tin, có thể gọi là động trời, cũng chẳng biết nói sao, ghi lại để còn nhớ cái ngày này.

Vẫn biết là mọi thứ có thể xảy ra, nhưng sao đột ngột quá

Viết hôm 02/07/2021

............

Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Nguyên nhân của việc mất ngủ

Đi thăm New York và bạn già Tony

Thuật phi ngôn

Test Covid PCR ở bệnh viện Tâm Anh

Đi bộ tán dóc

Japan Airlines là hãng hàng không đáng để mua vé

Tranh cãi với phụ nữ thật khó

Đau dạ dày xuyên lưng

Cold brew coffee cho những ngày buồn


Liên hệ Liêm