Trang chủ

Thật bất ngờ nhưng biết sao giờ

Vừa nghe một tin, có thể gọi là động trời, cũng chẳng biết nói sao, ghi lại để còn nhớ cái ngày này.

Vẫn biết là mọi thứ có thể xảy ra, nhưng sao đột ngột quá

Viết hôm 02/07/2021

............

Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Đôi lúc tin nhắn ở Messenger là tội phạm phá bĩnh

Tranh cãi với phụ nữ thật khó

Đau dạ dày xuyên lưng

Đăng ký bảo hiểm bắt buộc trong 2 phút

Ra phà Bến Cát, bắt xe đi Lát Vê Gát

Đi bộ tán dóc

Đi thăm New York và bạn già Tony

Lập trình thiết kế online

Tiêm vaccine covid-19


Liên hệ Liêm