Trang chủ

Tranh cãi với phụ nữ thật khó

Khi họ đã không chịu hiểu, bạn có nói gì thì cũng vậy, đến cuối cuộc cãi vả, chỉ còn là sự im lặng.

Sài Gòn dịch đã buồn còn buồn hơn.

Viết hôm 29/05/2021

............

Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Thuật phi ngôn

Tranh cãi với phụ nữ thật khó

Thật bất ngờ nhưng biết sao giờ

Lập trình thiết kế online

Ra phà Bến Cát, bắt xe đi Lát Vê Gát

Đau dạ dày xuyên lưng

Tiêm vaccine covid-19

Japan Airlines là hãng hàng không đáng để mua vé

Đi thăm New York và bạn già Tony


Liên hệ Liêm