Tranh cãi với phụ nữ thật khó

Khi họ đã không chịu hiểu, bạn có nói gì thì cũng vậy, đến cuối cuộc cãi vả, chỉ còn là sự im lặng.

Sài Gòn dịch đã buồn còn buồn hơn.

Viết hôm 29/05/2021
Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Thử nghiệm plugin mới

Những ngày du lịch bụi ở Mỹ

Chuẩn bị du lịch Mỹ từ Việt Nam

Hành trình đi chơi Los Angeles – California

Đi tắm biển Florida

Chúc mừng năm mới con Cọp

Thuật phi ngôn

Cold brew coffee cho những ngày buồn

Đi bộ tán dóc


Liên hệ Liêm............

✕ Đóng