Trang chủ

Tranh cãi với phụ nữ thật khó

Khi họ đã không chịu hiểu, bạn có nói gì thì cũng vậy, đến cuối cuộc cãi vả, chỉ còn là sự im lặng.

Sài Gòn dịch đã buồn còn buồn hơn.

Viết hôm 29/05/2021

............

Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Đăng ký bảo hiểm bắt buộc trong 2 phút

Nguyên nhân của việc mất ngủ

Đau dạ dày xuyên lưng

Lập trình thiết kế online

Đi thăm New York và bạn già Tony

Tiêm vaccine covid-19

Japan Airlines là hãng hàng không đáng để mua vé

Đôi lúc tin nhắn ở Messenger là tội phạm phá bĩnh

Tranh cãi với phụ nữ thật khó


Liên hệ Liêm