Đôi lúc tin nhắn ở Messenger là tội phạm phá bĩnh

Nhiều lúc thấy Snapchat vậy mà hay, nhắn xong xóa sạch, không còn dấu vết. Chứ cái kiểu của Facebook Messenger, chỉ là những tin nhắn vu vơ chẳng tội tình gì, có khi cũng sẽ làm bạn thất điên bát đảo.

Viết hôm 23/02/2021
Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Hành trình đi chơi Los Angeles – California

Thuật phi ngôn

Đi taxi dù ở Mỹ

Ra mắt phiên bản 2 phần mềm thiết kế đồ họa online

Đau dạ dày xuyên lưng

Lập trình thiết kế online

Test Covid-19 PCR ở bệnh viện Tâm Anh

Cơm cháy kho quẹt

Đăng ký bảo hiểm bắt buộc trong 2 phút


Liên hệ Liêm............

✕ Đóng