Trang chủ

Đôi lúc tin nhắn ở Messenger là tội phạm phá bĩnh

Nhiều lúc thấy Snapchat vậy mà hay, nhắn xong xóa sạch, không còn dấu vết. Chứ cái kiểu của Facebook Messenger, chỉ là những tin nhắn vu vơ chẳng tội tình gì, có khi cũng sẽ làm bạn thất điên bát đảo.

Viết hôm 23/02/2021

............

Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Japan Airlines là hãng hàng không đáng để mua vé

Đôi lúc tin nhắn ở Messenger là tội phạm phá bĩnh

Tamarind – trái me chua ở Florida

Đi bộ tán dóc

Nguyên nhân của việc mất ngủ

Đăng ký bảo hiểm bắt buộc trong 2 phút

Tranh cãi với phụ nữ thật khó

Thử nghiệm plugin mới

Đau dạ dày xuyên lưng


Liên hệ Liêm