Trang chủ

Đôi lúc tin nhắn ở Messenger là tội phạm phá bĩnh

Nhiều lúc thấy Snapchat vậy mà hay, nhắn xong xóa sạch, không còn dấu vết. Chứ cái kiểu của Facebook Messenger, chỉ là những tin nhắn vu vơ chẳng tội tình gì, có khi cũng sẽ làm bạn thất điên bát đảo.

Viết hôm 23/02/2021

............

Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Thật bất ngờ nhưng biết sao giờ

Đi bộ tán dóc

Tiêm vaccine covid-19

Đôi lúc tin nhắn ở Messenger là tội phạm phá bĩnh

Nguyên nhân của việc mất ngủ

Đau dạ dày xuyên lưng

Đi thăm New York và bạn già Tony

Đăng ký bảo hiểm bắt buộc trong 2 phút

Ra phà Bến Cát, bắt xe đi Lát Vê Gát


Liên hệ Liêm