Trang chủ

Đôi lúc tin nhắn ở Messenger là tội phạm phá bĩnh

Nhiều lúc thấy Snapchat vậy mà hay, nhắn xong xóa sạch, không còn dấu vết. Chứ cái kiểu của Facebook Messenger, chỉ là những tin nhắn vu vơ chẳng tội tình gì, có khi cũng sẽ làm bạn thất điên bát đảo.

Viết hôm 23/02/2021

............

Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Đi thăm New York và bạn già Tony

Thử nghiệm plugin mới

Test Covid PCR ở bệnh viện Tâm Anh

Cold brew coffee cho những ngày buồn

Đăng ký bảo hiểm bắt buộc trong 2 phút

Lập trình thiết kế online

Thuật phi ngôn

Đôi lúc tin nhắn ở Messenger là tội phạm phá bĩnh

Nguyên nhân của việc mất ngủ


Liên hệ Liêm