Đôi lúc tin nhắn ở Messenger là tội phạm phá bĩnh

Nhiều lúc thấy Snapchat vậy mà hay, nhắn xong xóa sạch, không còn dấu vết. Chứ cái kiểu của Facebook Messenger, chỉ là những tin nhắn vu vơ chẳng tội tình gì, có khi cũng sẽ làm bạn thất điên bát đảo.

Viết hôm 23/02/2021
Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Đi thăm New York và bạn già Tony

Lập trình thiết kế online

Đau dạ dày xuyên lưng

Đi bộ tán dóc

Đi tắm biển Florida

Ra mắt phiên bản 2 phần mềm thiết kế đồ họa online

Trễ chuyến bay hãng hàng không American Airlines

Tiêm vaccine covid-19 ở Mỹ

Thuật phi ngôn


Liên hệ Liêm............

✕ Đóng