Đôi lúc tin nhắn ở Messenger là tội phạm phá bĩnh

Nhiều lúc thấy Snapchat vậy mà hay, nhắn xong xóa sạch, không còn dấu vết. Chứ cái kiểu của Facebook Messenger, chỉ là những tin nhắn vu vơ chẳng tội tình gì, có khi cũng sẽ làm bạn thất điên bát đảo.

Viết hôm 23/02/2021
Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Đau dạ dày xuyên lưng

Đi bộ tán dóc

Ra mắt phiên bản 2 phần mềm thiết kế đồ họa online

Đi taxi dù ở Mỹ

Chuyến xe bão táp đi từ Victoria về Houston

Đi tắm biển Florida

Thật bất ngờ nhưng biết sao giờ

Những ngày du lịch bụi ở Mỹ

Tranh cãi với phụ nữ thật khó


Liên hệ Liêm............

✕ Đóng