Đôi lúc tin nhắn ở Messenger là tội phạm phá bĩnh

Nhiều lúc thấy Snapchat vậy mà hay, nhắn xong xóa sạch, không còn dấu vết. Chứ cái kiểu của Facebook Messenger, chỉ là những tin nhắn vu vơ chẳng tội tình gì, có khi cũng sẽ làm bạn thất điên bát đảo.

Viết hôm 23/02/2021
Các bài viết ngẫu nhiên khác:

Lập trình thiết kế online

Đăng ký bảo hiểm bắt buộc trong 2 phút

Đi tắm biển Florida

Tiêm vaccine covid-19 ở Mỹ

Japan Airlines là hãng hàng không đáng để mua vé

Ngày đặc biệt

Thử nghiệm plugin mới

Tamarind – trái me chua ở Florida

Đi thăm New York và bạn già Tony


Liên hệ Liêm............

✕ Đóng