Ngày nào cũng vậy

Sáng ra cào phím mần con web
Đêm về ôm chuột vẽ logo

Đăng ngày 16 February, năm 2021
---

30 tết

Cặm cụi

Ngày nào cũng vậy

Thử nghiệm plugin mới

Mùng hai đổi font quoép sai

---

© Liêm's Blog - Liên hệ
Liên kết: Bảo hiểm PVI Sài Gòn | PVI Care | Bảo hiểm tai nạn