Mùng hai đổi font quoép sai

Sáng mát trong Breakfast xong xuôi,
Laptop turned on, khẽ rung đùi,
Viết vài dòng code khai xuân mới,
Update vừa xong, trời tối thui.

Đăng ngày 13 February, năm 2021
---

Thử nghiệm plugin mới

Ngày nào cũng vậy

Cặm cụi

Mùng hai đổi font quoép sai

30 tết

---

© Liêm's Blog - Liên hệ
Liên kết: Bảo hiểm PVI Sài Gòn | PVI Care | Bảo hiểm tai nạn