Mùng hai đổi font quoép sai

Sáng mát trong Breakfast xong xuôi,
Laptop turned on, khẽ rung đùi,
Viết vài dòng code khai xuân mới,
Update vừa xong, trời tối thui.

Đăng ngày 13 February, năm 2021
---

New Plugin Test

Ngày nào cũng vậy

Cặm cụi

Mùng hai đổi font quoép sai

Thử nghiệm plugin mới

30 tết

---

© Liêm's Blog - Liên hệ