30 tết

Nhà bên mần gà cúng ba mươi
Cắt tiết gà đau tuôn máu tươi
Nhói lòng bên đây buồn rũ rượi

Đăng ngày 11 February, năm 2021
---

Ngày nào cũng vậy

30 tết

Cặm cụi

Thử nghiệm plugin mới

Mùng hai đổi font quoép sai

New Plugin Test

---

© Liêm's Blog - Liên hệ