30 tết

Nhà bên mần gà cúng ba mươi
Cắt tiết gà đau tuôn máu tươi
Nhói lòng bên đây buồn rũ rượi

Đăng ngày 11 February, năm 2021
---

30 tết

Thử nghiệm plugin mới

Mùng hai đổi font quoép sai

Ngày nào cũng vậy

Cặm cụi

---

© Liêm's Blog - Liên hệ
Liên kết: Bảo hiểm PVI Sài Gòn | PVI Care | Bảo hiểm tai nạn