Cặm cụi

Một ngày tám tiếng bấm bàn phím
Mòn đít không phải để kiếm tiền
Có chăng là đam mê công việc
Làm để ngày sau khổ triền miên…

Đăng ngày 10 February, năm 2021
---

Ngày nào cũng vậy

New Plugin Test

30 tết

Thử nghiệm plugin mới

Mùng hai đổi font quoép sai

Cặm cụi

---

© Liêm's Blog - Liên hệ