Cặm cụi

Một ngày tám tiếng bấm bàn phím
Mòn đít không phải để kiếm tiền
Có chăng là đam mê công việc
Làm để ngày sau khổ triền miên…

Đăng ngày 10 February, năm 2021
---

Cặm cụi

Thử nghiệm plugin mới

30 tết

Ngày nào cũng vậy

Mùng hai đổi font quoép sai

---

© Liêm's Blog - Liên hệ
Liên kết: Bảo hiểm PVI Sài Gòn | PVI Care | Bảo hiểm tai nạn