Liemmp

Sửa lỗi Sitemap

Cách khắc phục lỗi Sitemap: Sitemap Error : XML declaration allowed only at the start of the document

Vừa rồi mình gặp lỗi này khi hiển thị sitemap, thực sự lo lắng, bởi trùng hợp là Google Search Console báo là Sitemap Error. Thật ra thì lỗi này chỉ là lỗi hiển thị, bạn có sửa lỗi này được mà sitemap lỗi thì Google vẫn báo Error bình thương.

Lỗi này cũng gây ra hiện tượng có các khoảng trắng ở phía trước header trong code như hình dưới.

Cách sửa lỗi này cũng khá đơn giản, một bạn ở diễn đàn wordpress tên là Hồ Ngọc Tú, đã hướng dẫn mình rằng, bạn chỉ cần tìm ở các file php chứa thẻ đóng và thẻ mở php – giữa hai thẻ này không được chứa khoảng trắng. Thí dụ như đoạn mã dưới đây là sai:

24 Tháng Tám, 2020

Sửa lỗi Sitemap | Cốt kiết lập trình oép sai, , ,

---

Mất điện thoại

Thiết kế Logo Du lịch

Website chỉnh sửa sticker

Nước khoáng có gas

Mấy con kiến

Ao sen trong quán

Đổi màu logo, định lại hướng phát triển

Chào ngày mới toanh hoanh

Bão bão bão quài

--- © Liemmp - Khởi tạo lại vào tháng 5, 2020
Agoda
Logo Maker
Thiết kế thiệp miễn phí