Liemmp

Sửa lỗi Sitemap

Cách khắc phục lỗi Sitemap: Sitemap Error : XML declaration allowed only at the start of the document

Vừa rồi mình gặp lỗi này khi hiển thị sitemap, thực sự lo lắng, bởi trùng hợp là Google Search Console báo là Sitemap Error. Thật ra thì lỗi này chỉ là lỗi hiển thị, bạn có sửa lỗi này được mà sitemap lỗi thì Google vẫn báo Error bình thương googletest.

Lỗi này cũng gây ra hiện tượng có các khoảng trắng ở phía trước header trong code như hình dưới.

Cách sửa lỗi này cũng khá đơn giản, một bạn ở diễn đàn wordpress tên là Hồ Ngọc Tú, đã hướng dẫn mình rằng, bạn chỉ cần tìm ở các file php chứa thẻ đóng và thẻ mở php – giữa hai thẻ này không được chứa khoảng trắng. Thí dụ như đoạn mã dưới đây là sai:

24 Tháng Tám, 2020

Sửa lỗi Sitemap | Cốt kiết lập trình oép sai, , ,

---

Website chỉnh sửa sticker

Thiết kế Logo Du lịch

Chuyện ở tiệm bánh mì

Đổi màu logo, định lại hướng phát triển

Sửa lỗi Sitemap

Nước khoáng có gas

Quán chay quen

Cáp đứt quài

Mấy con kiến

--- © Liemmp - Khởi tạo lại vào tháng 5, 2020
Agoda
Graphic Design Wordpress Plugin
Thiết kế Thiệp Online
Bảo hiểm sức khỏe