Liemmp

Tăng trưởng thần tốc

Thằng bạn mần chung gửi tặng cuốn sách Blitzscaling – sách tiếng Việt dịch là Tăng trưởng thần tốc, nói đọc đi coi có gì hay áp dụng.

Đọc thì hay thiệt vì thích cái cách vừa phân tích vừa kể chuyện của bác Reid, nhưng vốn tiếng Anh bèo quá, đọc chữ được chữ mất, giờ mới được 1/3 cuốn, không biết thần tốc chỗ nào nữa 🙁

31 Tháng Năm, 2020

Tăng trưởng thần tốc | Sách, ,

---

Tăng trưởng thần tốc

Mất điện thoại

Cáp đứt quài

Thiết kế Logo Du lịch

Website chỉnh sửa sticker

Đổi màu logo, định lại hướng phát triển

Mấy con kiến

Sửa lỗi Sitemap

Ao sen trong quán

--- © Liemmp - Khởi tạo lại vào tháng 5, 2020
Agoda
Logo Maker
Thiết kế thiệp miễn phí