Liemmp

Tăng trưởng thần tốc

Thằng bạn mần chung gửi tặng cuốn sách Blitzscaling – sách tiếng Việt dịch là Tăng trưởng thần tốc, nói đọc đi coi có gì hay áp dụng.

Đọc thì hay thiệt vì thích cái cách vừa phân tích vừa kể chuyện của bác Reid, nhưng vốn tiếng Anh bèo quá, đọc chữ được chữ mất, giờ mới được 1/3 cuốn, không biết thần tốc chỗ nào nữa 🙁

31 Tháng Năm, 2020

Sách, ,

---

Nước khoáng có gas

Mấy con kiến

Chào ngày mới toanh hoanh

Website chỉnh sửa sticker

Tăng trưởng thần tốc

Cáp đứt quài

Quán chay quen

Đổi màu logo, định lại hướng phát triển

--- © Liemmp - Khởi tạo lại vào tháng 5, 2020
Agoda
Logo Maker
Tự thiết kế Logo