Liemmp

Đổi màu logo, định lại hướng phát triển

Mới có một đàn chú trong giới những người làm kinh doanh khuyên rằng nên viết nhật ký nhiều thật nhiều, điều đó giúp mình tổng hợp lại những thứ vừa mới suy nghĩ, hoặc ghi nhớ những điều mình hoạch định để từ đó có thể follow, nhằm giúp vận hành business không chệch hướng. Mình nghĩ đó cũng là một ý thật hay, bởi vậy nên nhảy vào blog viết vài dòng ghi nhớ.

Hôm nay lại một ngày cuối tuần làm việc từ sáng sớm sau một đêm duyệt sản phẩm gửi lên từ các bạn lập trình viên. Chiều nay mình đã chốt được định hướng chắc chắn cho việc phát triển của sản phẩm bởi mặc dù trước đó đã có những kế hoạch cụ thể nhưng không nhất quán.

Để có được 1 sản phẩm có thể scale up nhanh chóng, sản phẩm đó phải được nhân rộng dễ dàng. Sản phẩm chỉ có thể nhân rộng dễ dàng khi nó thật đơn giản, dễ bắt chước, dễ vận hành, dễ đào tạo nhận sự quản lý. Bởi vậy, mình cần xây dựng các đơn vị bé hạt tiêu, cực nhỏ, đủ để đáp ứng 1 tiêu chí nào đó trong chuỗi quy trình và scale up số lượng đó lên trong thời gian phát triển sản phẩm.

Vậy định hướng đó gồm những gì?
1. Tạo ra ứng dụng tốt
2. Tạo ra thư viện tốt
3. Tạo ra đơn vị thuộc hệ sinh thái tốt
⇒ Kết hợp, sẵn sàng scale up

Việc này cần đến technology và mình hy vọng là partners của mình có thể làm được.

Sẵn dịp này đổi luôn màu cái logo cho nó tươi sáng hơn. Có vẻ càng ngày mình càng thích chói rợ, mà thôi, kệ, thấy cũng hợp.

Thiết kế logo

31 Tháng Năm, 2020

Đổi màu logo, định lại hướng phát triển | Chuyện đi mần

---

Cáp đứt quài

Thiết kế Logo Du lịch

Tăng trưởng thần tốc

Mất điện thoại

Mấy con kiến

Quán chay quen

Bão bão bão quài

Ao sen trong quán

Website chỉnh sửa sticker

--- © Liemmp - Khởi tạo lại vào tháng 5, 2020
Agoda
Logo Maker
Thiết kế thiệp miễn phí