Liemmp

Cáp đứt quài

Mí bà cá mập mí bữa dịch không ra đường chơi, bữa nay hết cách ly là tụ tập ăn cáp liền, thấy mắc mệt.

28 Tháng Năm, 2020

Mấy cái lẻ thường tình,

---

Quán chay quen

Mấy con kiến

Chào ngày mới toanh hoanh

Website chỉnh sửa sticker

Nước khoáng có gas

Cáp đứt quài

Đổi màu logo, định lại hướng phát triển

Tăng trưởng thần tốc

--- © Liemmp - Khởi tạo lại vào tháng 5, 2020
Agoda
Logo Maker
Tự thiết kế Logo