Liemmp

Cáp đứt quài

Mí bà cá mập mí bữa dịch không ra đường chơi, bữa nay hết cách ly là tụ tập ăn cáp liền, thấy mắc mệt.

28 Tháng Năm, 2020

Cáp đứt quài | Mấy cái lẻ thường tình,

---

Mấy con kiến

Bão bão bão quài

Quán chay quen

Thiết kế Logo Du lịch

Ao sen trong quán

Đổi màu logo, định lại hướng phát triển

Mất điện thoại

Nước khoáng có gas

Tăng trưởng thần tốc

--- © Liemmp - Khởi tạo lại vào tháng 5, 2020
Agoda
Graphic Design Wordpress Plugin
Thiết kế Thiệp Online
Bảo hiểm sức khỏe