Liemmp

Mấy con kiến

Mí lúc buồn buồn quởn quởn, mình hay ngồi coi tụi kiến nó chạy dòng dòng. Có đọc đâu đó bài viết nói dìa chuyện con kiến lúc di chuyển nó chấu đầu vào nhau để truyền tin. Mình không biết nó truyền tin gì cho nhau mà nhanh quá dậy, nhưng theo cái thói ở Việt Nam thì chắc tụi nó báo công an giao thông có ở khúc đường sắp đi qua hay không thôi chớ có gì đâu mà cụng đầu vào nhau quài dậy.

Ngẫm lại thấy trước đây đi tùm lum mà không ngắm mí con kiến nước khác coi nó cụng đầu vào nhau không. Giờ dịch nó quần quá, không đi đâu được, thành ra cũng nôn nóng. Mờ níu tụi kiến ngoại nó có cụng đầu thì mình nghĩ chắc là để nói chuyện khác, chào nhau chẳng hạn, chớ báo tin có công an giao thông thì chắc chỉ có ở Việt Nam

#link: Kiến chạm đầu vào nhau

26 Tháng Năm, 2020

Mấy con kiến | Mấy cái lẻ thường tình, ,

---

Sửa lỗi Sitemap

Cáp đứt quài

Mấy con kiến

Nước khoáng có gas

Website chỉnh sửa sticker

Bão bão bão quài

Đổi màu logo, định lại hướng phát triển

Thiết kế Logo Du lịch

Mất điện thoại

--- © Liemmp - Khởi tạo lại vào tháng 5, 2020
Agoda
Logo Maker
Thiết kế thiệp miễn phí