All posts | Collection | Design | Drawing | Jobs | Photography | Recode | Traveling | Writing | Design Service


Update WordPress Plugin Toturial

I wrote this article while I developed those plugins, but, unfortunately, I deleted them in a bad day :D. Now I write toturial in Vietnamese, please read it in your languages, by Google Translate. Sorry because of my bad English. Thanks.

A. Dưới đây là hướng dẫn cách dùng plugin Ads in Right Bottom.
I. Cài đặt:
Như tất cả các plugin thông thường khác của wordpress, có 2 cách cài đặt:
1. Tải về, giải nén, tải lên mục Plugins và kích hoạt
2. Tìm bằng từ khóa Ads in Right Bottom tại trang cài mới plugin và cài đặt, kích hoạt.

II. Cấu hình:
Plugin có 3 chức năng đặt quảng cáo:
1. Image Ads: Đặt quảng cáo là banner hình ảnh
2. Flash Ads: Đặt quảng cáo là banner flash
3. Custom Ads: Đặt quảng cáo là mã HTML

Lần lượt tùy chỉnh cấu hình theo từng bước:
Bước 1: Đặt mã nhúng vào từng loại quảng cáo.
Bước 2: Chọn loại hình quảng cáo.
Bước 3: Chọn độ trong suốt của mẫu quảng cáo.
Chọn Update Options
Bước 4: Copy dòng text: <?php if(function_exists(‘adslink’)) { adslink(); } ?> dán vào file footer.php

Đối với loại hình Custom Ads, yêu cầu thêm một bước cài đặt nữa, đó là bạn phải vào Mục widget và kéo thả chuột widget text vào Ads Custom Code Sidebar. Khi đó, bạn có thể điền mã HTML vào Widget Text bạn vừa thêm.

Thao tác này đơn giản, tuy nhiên có nhiều bạn lúng túng không biết làm, xin vui lòng xem video ở đây: Add Adsense in to Sidebar – Ads in Right Bottom

B. Dưới đây là hướng dẫn cách dùng plugin Custom Ads Sidebar.
I. Cài đặt:
Như tất cả các plugin thông thường khác của wordpress, có 2 cách cài đặt:
1. Tải về, giải nén, tải lên mục Plugins và kích hoạt
2. Tìm bằng từ khóa Custom Ads Sidebar tại trang cài mới plugin và cài đặt, kích hoạt.

II. Cấu hình:
Plugin này có chức năng hiển thị quảng cáo theo ý muốn ở từng bài viết. Với mỗi bài viết, bạn có thể đặt một quảng cáo khác nhau. Tùy theo mục đích của bài viết đó, bạn có quyền đặt quảng cáo là hình, chữ, flash hay một quảng cáo của Google Adsense.

Việc cấu hình khá đơn giản, bạn chỉ việc điền mã HTML vào dưới bài viết. Sau đó vào mục Widget, kéo Widget có tên Custom Ads vào Sidebar chính bạn đang sử dụng. Như vậy, quảng cáo đã luân phiên hiển thị trên mỗi bài viết của bạn ở phần sidebar trang web.

Thao tác này đơn giản, tuy nhiên có nhiều bạn lúng túng không biết làm, xin vui lòng xem video ở đây: Custom Ads Sidebar

C. Kết hợp 2 plugin.
I. Cấu hình:
1.Kích hoạt cả hai plugin.
2. Ở plugin Ads in Right Bottom, chọn option Custom Ads
3. Ở widget, kéo Custom Ads (thay vì kéo widget text) vào Sidebar có tên là Ads Custom Code Sidebar.

II. Đặt quảng cáo:
1. Ở phần cấu hình của Custom Ads Sidebar, điền các thông tin để hiển thị quảng cáo mặc định (khi trong bài viết không có quảng cáo, quảng cáo mặc định sẽ hiển thị)
2. Ở mỗi bài viết, điền các mã HTML bạn muốn hiển thị.

Như vậy bạn đã có một loại quảng cáo tùy biến và được hiển thị ở góc phải màn hình, rất đẹp và hữu dụng.
Chúc bạn vui và ủng hộ những plugin của mình.


Updated at 20 November, 2008 - 3:39 am | Recode | | 13421

Post your comment via Facebook