Tất cả bài viết | Lượm | Mần game | Mần tùm lum | Mần web | Thiết kế nhảm nhảm | Vẽ bậy bậy | Viết tào lao | Đi loanh quanh | Từ khóa | Liêm blog


Công nghệ làm thay đổi cuộc sống

Lâu rồi người ta dùng công nghệ để phục vụ cho cuộc sống. Qua rồi cái thời người ta hỏi thăm nhau đường đi đến điểm này điểm nọ. Google Map nó làm hết mọi việc rồi. Sáng nay đạp xe đi mua bánh mỳ, gặp chú kia chở vợ con ghé ngang, hỏi cháu ơi cho chú hỏi đường đến chùa Ông đi làm sao, cảm động rơi nước mắt.

Photo chụp giựt ở fb Thai Ke Nghiep (không quen – cũng chưa xin phép).


Viết Ngày 6 Tháng Ba, Năm 2015 lúc 7:18 sáng | Vẽ bậy bậy | , | 35

Page 1 of 4112345...102030...Last »