Giáng sinh đến rồi

noel

Năm nay nhuần tháng 9 nên Noel tới mà không có nhiều không khí, cũng có lẽ do mình đang ở quê, không phải ở SG, cho nên mọi sự cứ quá đỗi bình thường.

Nhớ mí Noel Sài Gòn. Hẹn năm sau nhứt định ở chỏng.


Viết Ngày 6 Tháng Mười Hai, Năm 2014 lúc 2:46 chiều | Tranh vẽ | | 181

Page 1 / 1512345678...15...»»