Game nhảm Super Man nhảy cầu

Tên thiệt ở Google Play là Power Jump.
Game edit từ một game cùi mía lâu lắm rồi, mình lên mạng tìm ba cái hình vector rồi lột xác cho nó thành siêu nhân ăn trái cây và viết thêm vài chức năng tào lao kiểu ôm bomb ôm bom nhảy cầu mây dưới chân pháo hoa tung tóe. Nói chung chơi game xả sì trét 1 thì làm game sì trét 10.

Link down cho iOS: http://liemmp.com/data/apk/jump-ios.ipa
Link cho Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.jump.liemmp

Chơi ngay tại đây:


Viết Ngày 4 Tháng Sáu, Năm 2014 lúc 3:53 chiều | Code | | 1042

Page 1 / 71234567